EN / I am a sociologist, advocate of the open internet and researcher of the digital society. I am the President of the Board and founder of Centrum Cyfrowe, a Polish digital think-and-do tank supporting openness and participation in the digital world. I am an enthusiast of building policies and ecosystems that support an open digital society.
( Also: Board Member, Creative Commons, Creative Commons Poland, COMMUNIA, IGF Poland).

PL / Jestem socjologiem, działaczem na rzecz otwartego internetu i badaczem społeczeństwa cyfrowego. Kieruję Centrum Cyfrowym, polskim think-and-do tankiem wspierającym otwartość i zaangażowanie w świecie cyfrowym. Jestem entuzjastą tworzenia polityk publicznych i ekosystemów, które wspierają otwarte społeczeństwo cyfrowe.
( Także: Członek Zarządu, Creative Commons, Creative Commons Polska, COMMUNIA, IGF Polska).

+ Twitter // Medium // Blog (PL) // Linkedin.